Ta bort källhänvisning vid publicering på Internet?

I DIS-Forum finns en diskussion med denna rubrik:
Hur ta bort kälhänvisning vid html utdrag?

Forum_Disgen_Import / export_Hur ta bort kälhänvisning vid html utdrag?

Som synes har jag skrivit några inlägg där jag anser att det är olämpligt att utelämna dessa.

Jag tycker det är besynnerligt och förkastligt av den centrala släktforskarrörelsen att man inte ägnar mer uppmärksamhet åt den här typen av frågor.

24 okt 2013