Källor

Olika typer av källor som man kommer i kontakt med.

Kyrkoarkiv

Domboksarkiv

Bergmästarämbetet

Hittade här bl.a. ett par av mina småländska förfäder, Peter och Johan Peter Ram.
Se 9:e Bergmästaredistriktets arkiv FIb:1 (1743-1745) Bild 2520 (Arkiv Digital)