Släkt- och hembygdsforskning

Välkomna till denna sida!

Jag bedriver släkt- och hembygdsforskning i bl.a. Värmland, Jämtland, Småland och Ångermanland.

Detta är ett försök att skapa en hemsida för släkt- och hembygdsforskning som kanske på sikt kan intressera en och annan med liknande intressen. I första hand vänder sig denna hemsida till de som forskar i samma områden och släkter som anges i de underavdelningar som finns på denna webbplats.

Därutöver vänder den sig till bl.a. den som har liknande erfarenheter av diverse avarter som förekommer i olika sammanhang, bl.a. i Rötters Anbytarforum men även på Facebook där Sveriges Släktforskarförbund f.n. har gjort sina sidor otillgängliga för undertecknad.

Ett av mina stora intressen de senaste åren framför allt sedan sommaren och hösten 2009 har varit källhänvisningar och källkritik men det ska jag återkomma till så småningom. Se mer om detta under resp. rubrik.

Jag har även ett par sidor på Facebook, se länklistan till höger på sidan. Jag är ny på det här men tänkte pröva mig fram lite smått.

En lite mer detaljerad upplysning om min släkt- och hembygdsforskning finns på länkarna under rubriken länkar.

I bloggen kommer jag bl.a. att ta upp lite allehanda företeelser om vad man kan råka ut för. Även uppdateringar av denna webbplats kommer att redovisas där.

På underavdelningen Källkritik kommer jag så småningom att ta upp poängen med källkritik och varför den är så viktig.

På övriga underavdelningar kommer jag att bl.a. publicera mina egna inlägg och kommentarer i olika debatter och skriftväxlingar som gjorts och fortfarande görs i skilda ämnen.

Jag kommer givetvis att begagna mig av sedvanlig citaträtt där jag anser det befogat.