Svar på en kommentar som lagts upp på Facebook_Källhänvisning, källkritik, källor.

"När någon, gång på gång, upprepar att man inte svarat på någon fråga trots att man uppenbart har gjort det (vissa t. o. m. tre gånger) så anser jag att man inte talar sanning! Nu bekräftar Sten själv detta, plötsligt har alla de svar jag bevisligen gav, som då inte var något svar enligt Sten, nu hux flux blivit något ”enstaka” svar!?"

Intressant! Jag känner mig smickrad och beklagar i så fall att jag börjat lära mig av Jonas Magnussons debatteknik vilken f.ö. även Förbundsordföranden använder sig av.

Att slå under bältet utan att besvara en så enkel fråga eller påstående om motivet till radering av konkreta släktforskartips är ju Jonas Magnussons uppenbara sätt att slingra sig ur något han tidigare kanske medgett.

Nåväl, detta liknar till syvende och sist samma fars som på Förbundsforums avdelning Wiki-Rötter där jag ställde en så enkel fråga om reklam på den webbplatsen utan att någon kom med ett sakligt svar utan då i stället bl.a. blandade in mitt ideologiska motstånd mot reklam där.

Vem som håller sig till sanningen eller utelämnar fakta i denna diskussion kan ju läsaren själv bedöma genom att studera diskussionen både här och på NOG's Forum från början till slut, liksom på Facebook, av förklarliga skäl dock inte på bluffsidan Anbytarforum.

6 okt 2013