Rötters databaser

Rötter har nu haft sitt nya utseende i en månad.

Vad jag saknar där är en ordentlig information och en avdelning för driftstatus så användarna kan se vilka problem som finns och vilka åtgärder som ska vidtagas och har vidtagits.

På Förbundsforum har man t.ex. debatterat Porträttfynd men när kommer t.ex. Forskarkatalogen och de andra platserna att bli klara?

Med nuvarande hemlighetsmakeri från ledningen lär det väl dröja ett eller annat år?

14 nov 2013