Nya Forskarkatalogen

Nu verkar man ha fått igång Forskarkatologen igen efter att den varit oåtkomlig sedan "Det Nya Rötter" lanserades.

Det finns dock bl.a. en sak som inte verkar stämma med vad som tidigare sagts, bl.a. från Förbundsstyrelsens ordförande sida i ett svar på en fråga från mig för ett par år sedan (via e-post).

Då sades det bl.a. att man inte behövde vara med i Rötters Vänner för att kunna registrera sig i denna f.ö. utmärkta förteckning. Detta stod förut också i föregående version av Rötter liksom att man inte behövde vara släktforskare för att kunna registrera sig. Vem som helst kunde registrera sig enligt en text som tyvärr senare visade sig vara falsk.

Nu står det emellertid bl.a. så här:
"Behöver inte vara röttervän

Till skillnad från tidigare måste du inte längre vara med i Rötters Vänner för att ta plats i Forskarkatalogen."

Det här är m.a.o. en fullständig förvrängning av vad som tidigare gällt enligt den text som funnits på denna katalogs hemsida. Nåja, det är bara vad som tydligen finns på Rötter f.n. men så småningom kanske detta justeras?

20 dec 2013

Comments powered by Disqus