Missbruk på Facebook

Här en kommentar jag gjorde i en grupp på Facebook.

"Allt kan missbrukas. Anta att man sänder ett meddelande till en organisation som underlåtit att besvara ett e-postbrev med begäran om utdrag ur ett protokoll med hänvisning till ett beslut som fattats och som berör den personen negativt. Det sk dessutom påpekas att skriftligt protokoll ska föras enligt organisationens stadgar vid styrelsesammanträden och beslut. Då kanske meddelandet markeras som skräppost och sedan kanske den personen inte kan sända vare sig vänförfrågningar eller meddelanden på säg först en vecka, sedan efter ett tag två veckor o.s.v. Om inte det är missbruk så vad är det då?" :(

Därutöver har jag nu blivit av med t.ex. möjligheten att ställa en fråga på Facebook och detta har rapporterats dit.

Det ska bli intressant att se vad man ev. svarar.

Beroende på ev. svar kommer jag att då rapportera de falska angivelser om att jag skulle spammat en eller annan Facebooksida och varifrån de kommit.

18 sep 2013