Från Facebookgruppen Rädda våra socknar

"NN den 10 november 23:09
Jag är så glad och nöjd med att ha fått möjligheten att skriva på, eftersom jag, i likhet med Tommy Myrsell brinner för ämnet, och om jag står först eller sist på listan är mig fullständigt egalt!

Det vore en lisa att slippa för alla dessa fåniga kommentarer och således ser jag fram emot at administratorn för denna grupp vänligt, fast MYCKET bestämt ber Sten Magnusson om at ägna sin tid åt något annat.

Denna, hans kommentar, är så urbota dum:
"Hamnar du sist hamnar du som skräppostare och då uppfattas din påskrift som ogiltig. Åtminstone har jag fått den uppfattningen."

Man skall inte ha "fått en uppfattning"; man bör sätta sig in i sakfrågan och om man inte ids göra detta, så bör man hålla sin mun -eller käft..

Bäste Sten Magnusson - kan du inte bara ägna dig åt något, som du är bra på?"

Som kommentar till ovanstående påhopp kan jag säga att jag begärde en ursäkt från skribenten som skrev detta men någon sådan kom aldrig.

Här nedan det inlägg med efterföljande kommentarer som gjorde att jag blev utkastad ur gruppen Genealogiska föreningen.

"Sten Magnusson den 2 april 08:12
Sveriges Släktforskarförbund påstod genom en av dess funktionärer att man för ett par år sedan skulle ge ut en handbok om källkritik sommaren 2011. Så blev det inte.

Är det någon som känner till när detta ska ske?"

"Sten Magnusson den 4 april 09:30
Vore det så enkelt så skulle jag gladeligen göra det. Nu är det tyvärr så att jag inte kan göra det ens på deras sidor här på Facebook eftersom jag inte har någon tillgång till dessa mer än att möjligen dela viss reklam."

Ett par hänvisningar i de svar jag fick gick dels till Förbundsordföranden och info@genealogi.se

19 okt 2013