Släkter

Släkter i min forskning.

Påträffade släktnamn (forskar väl inte speciellt kring just dessa utan bara sporadiskt).

Backman,

Berglund,

Bergqvist,

Bergström,

Björkman (enligt www.espell.se, men ska kontrolleras snarast möjligt)

Angående soldaten Ingel Jonsson Björkman från Lommaryd, senare bosatt i Lit, Jämtland, kan jag väl tillägga att när jag registrerade ett Facebookkonto 2012-06-30 såg jag att det fanns en sida på Facebook kallad Anbytarforum. Numera nerlagd.

Här upptäckte jag att det fanns en efterlysning på nämnda soldat vilken f.ö. är en av mina anfäder. Jag nämnde då ovanstående länk www.espell.se, men denna uppgift raderades så småningom av den anonyme/-a administratören för Facebooksidan Anbytarforum under föregivande att det skulle rört sig om spam. Jag hade även svarat på en fråga ställd av sidadministratören. Sidan senare nerlagd på förekommen anledning.

Blom, Bull (i utredning åt en annan person), Olof Olsson

Daggitt,

Elfstrand, Enqvist, Erlander,

Faxell, Finnström, Jonas Jonsson, Flemström, Franzén, Fresk, Frisk, Flor (soldatnamn),

Hanberg (soldatnamn), Hay, Hedlund, Hedqvist, Hedström, Holmberg, Hooper, Hubbard, Hällström, Höffner,

Ikoinen,

Klingström, Kuhlman, Kullander, Kullgren,

Landgren, Lidström, Lindal, Lumainen, Lystedt,

Molin,

Norberg, Nordquist, Nyqvist,

Oakely, Ordway,

Paicurich, Palin, Parkkoinen, Parks, Pastelberg, Pauling,

Rackow/Rakou, Rahm (Ram), Reid, Rendel, Robsahm, Rosén, Rudberg,

Sandberg, Sather, Schonhoff, Schmidt, Scottino, Sjöberg, Solberg (soldatnamn), Styfwert, Suhoinen, Sundqvist, Säll (soldatnamn), Söderberg, Söderström,

Tellnér, Thyberg, Tillman, Tollesson (kvinnligt efternamn),

Wiklund (soldatnamn),

Zorza,

Åkerholm,

Äng,

Östlund.