Rötters Vänner-biblioteket m.m.

Här en ganska intressant nyhet som den som betalar ett bidrag på minst 100 kr kan ta del av.

Rötters Vänner-biblioteket

Däremot är väl frågan om det här ska vara någon exklusiv klubb, särskilt som det inte är en förening med stadgar.

Det frivilliga bidraget till Rötters Vänner torde väl i första hand vara till för att Rötter med underavdelningar ska fungera korrekt och inte som nu innehålla gammal information som blev inaktuell för flera år sedan. Se t.ex. moderatorlistan.

F.n. fungerar t.ex. inte Porträttfynd, Forskarkatalogen (kanske p.g.a. att man måste korrigera en del felaktiga e-postadresser och inaktuella hemsidor?), Emigrantforum, Tillfällighetsfynd, Barnhus-Sök. Diskussionerna om det s.k. Nya Rötter går i alla fall heta.

Vi får väl se hur lång tid det tar innan man kommit tillrätta med felen? Kanske till Släktforskardagarna 2014 i Karlstad?

4 dec 2013