Rötter_Läsarnas hemsidor_Utebliven publicering

Då inget hänt på tre månader publicerar jag härmed detta e-postbrev till Rötterredaktören med kopia till Förbundsstyrelsen.

"Från: vedhuggaren1
Datum: den 20 september 2013 21:29
Till: Bratt Maria
Kopia: Styrelsen_Barbro Stålheim ; Styrelsen_Carina Strömberg ; Styrelsen_Gunilla Didriksson ; Styrelsen_Ingrid Månsson Lagergren ; Styrelsen_Jan-Henrik Marinder ; Styrelsen_Karl-Ingvar Ångström ; Styrelsen_Peter Wallenskog ; Styrelsen_Viktoria Jonasson
Ämne: Rötter_Läsarnas hemsidor, utebliven publicering av anmäld hemsida

Rötterredaktören med kopia till till samtliga styrelseledamöter.

Detta kommer jag att ta upp på min hemsida om inget händer framöver. Ni får tid t.o.m. 2013-09-27. Har det då inte hänt något kommer denna text att publiceras.

2013-09-20

Jag gick just in på Läsarnas hemsidor och upptäckte att en publicering 2013-09-19 skett av en ny sida, dock inte den jag nämnde ovan.
Anmälan av min webbplats http://www.slaktochhembygdsforskning.n.nu gjordes 2013-06-27 varpå jag fick automatsvar om att redaktören var på semester. Har bett om svar ett par gånger från dels info@genealogi.se samt redaktor@genealogi.se men detta har inte respekterats.

Det är f.ö. lönlöst (som vanligt) att få något svar via e-post från den organisation som påstår sig företräda en del av landets släktforskare.

Tror du att du skulle kunna svara på varför inget hänt?
Vad gäller den skräppostmarkering ni har på min e-post anser jag att det är något ni omedelbart ska ta bort! Detta är absolut ingen skräppost eller övrig spam som förbundet påstår!!!

Mvh/Sten Magnusson"

Ang. skräppost/spam finns det inget i ovanstående text som enligt officiella ordlistor och -böcker som kan jämställas med sådan. Ser läsaren det?
Nu kanske någon tycker att jag borde visa lite tålamod eftersom man ska lansera "Det Nya Rötter" men att inte få en enkel bekräftelse på att ett brev mottagits och att inte få en förklaring till att så inte skett anser jag vara omdömeslöst.
Sveriges Släktforskarförbund är till för dess medlemmar och inte tvärtom.

28 sep 2013