Nytt rekord 2014-09-27

Egentligen kanske det väl inte är så lustigt om antalet s.k. likes stiger p.g.a. en "konversation" med någon som istället för att komma med sakargument hela tiden t.ex. sänder kränkande bilder i dels privata meddelanden på Facebook men som också t.ex. sänder sådana på denna webbplats varav en är på en flicka med Downs Syndrom.
Därtill att få en mängd andra otidigheter på sig.
Som synes finns ju numera en hel del även på startsidan.
Någon undrar kanske varför inte personen blockeras, men jag har valt att inte göra det p.g.a. att dessa då inte kan ses av vare sig mig eller personen ifråga.
Däremot står diskussionerna kvar som ett varnande exempel på hur man inte ska bete sig i vare sig privata eller offentliga debatter som t.ex. ett diskussionsforum på Internet.

Jag har själv vid något enstaka tillfälle kanske gått för långt men då ber jag berörd person om ursäkt.
Någon sådan har jag dock inte fått av den eller de det berör i de fall som nämns här ovan. Här är i alla fall diskussionen där bilden på flickan dök upp.
Falska och oseriösa sidor och grupper på Facebook

27 sep 2014

Comments powered by Disqus