NOG:s Forum

Här ett antal diskussioner i NOG:s Forum som jag deltar i.

På detta forum inledde jag en debatt om Sveriges Släktforskarförbunds synnerligen märkliga agerande på bl.a. Facebook.

"Nog´s Forum: Svar på tal!: Sveriges Släktforskarförbund på Facebook: Arkivera till och med tisdag den 16 april 2013 - 03.58
--------------------------------------------------------------------------------
Av Sten Magnusson fredag den 28 september 2012 - 11.43: Ändra

Sveriges Släktforskarförbund har på Facebook ett antal sidor bl.a. Rötters Vänner.

Dessa sidor har dock enligt min mening en fatal brist.
Då kanske någon undrar vad det skulle vara?
Jo, det är att man ställt in den så att jag kan se vad som skrivs där t.o.m. av förbundsordföranden. Är jag inte inloggad syns knapparna gilla, kommentera, dela.

Vad händer om jag nu loggar in?
Jo, då försvinner de två förstnämnda knapparna och kvar blir i några fall dela.

Sveriges Släktforskarförbund gör sig därmed skyldiga till en censur utan like.
Dessutom finns det ingen möjlighet att t.ex. följa debatten om folkbokföringen och förbundsordförandens inlägg och kommentarer.
Då undrar någon vad orsaken till detta är?

Jo, eftersom jag sände ett meddelande 2012-08-02 med begäran om utdrag från styrelsens beslut i mitt ärende ang. radering av mitt konto i Forskarkatalogen med därtill hörande länkar blev det hastigt och lustigt markerat som skräppost vilket ju framgått på annan plats. Sex dagar därefter dök inlägget om den s.k. spammaren upp på Facebookplatsen Anbytarforum. Inlägg och kommentarer låg alltså där tre veckor och jag kunde bara stillatigande se på medan diskussionen pågick. Till slut hoppade ju förbundsordföranden in och sade sig ej stå bakom denna webbplats varpå den försvann vid månadsskiftet augusti/september.

Poängen är alltså att jag på Facebook är förhindrad att delta på Ssf:s sidor annat än i gruppen Sveriges Släktforskarförbund. Även där raderas hela diskussioner utan kommentar.

Sidor där jag haft kommentarer som raderats är förutom Anbytarforum på FB även Rötters Vänner på FB."

Inom parentes anser jag att detta agerande från en central organisation jag är medlem i är synnerligen omdömeslöst och oprofessionellt.

Här kommer några andra inlägg av mig i denna diskussion.

"Av Sten Magnusson fredag den 5 oktober 2012 - 10.06: Ändra

Här har jag ett rakt svar till Mats och bl.a. alla inom bl.a. Förbundsstyrelsen som nu i över tre års tid ägnat sig åt påhopp på falska grunder nu senast på Facebook.

Vad gäller avstängning har man nu omvandlat den grupp "Sveriges Släktforskarförbund" som jag varit medlem i sedan månadsskiftet juli/augusti från en öppen grupp till en sluten grupp utan möjlighet till insyn. 2012-10-04 hade gruppen 471 medlemmar. 2012-10-05 har nu gruppen 463 medlemmar. Jag tycks ha sparkats ut ur gruppen. I alla fall kan jag nu inte se mitt namn där längre och har inte åtkomst till den.

I går sände jag f.ö. detta ännu obesvarade meddelande till "Redaktör Sveriges Släktforskarförbund".

"Får jag fråga vad det är för vits med att lägga till nya medlemmar i en grupp som ska stängas?
Sedan vore jag tacksam för en motivering till att Sten Magnusson förhindras att delta i kommentarer, inlägg och gillamarkeringar.
Är det förbundstyrelsen som står bakom?

Historiska kartor | Lantmäteriet
historiskakartor.lantmateriet.se
Här finner du historiska kartor och akter över Sverige"

I meddelandet kom en länk till ovanstående kartor med av misstag.

Jag tolkade f.ö. uppgiften från redaktören att gruppen skulle stängas ner och inte att den skulle stängas för insyn.

Under denna tid har det förekommit åtminstone tre inlägg innehållande reklam för bl.a. skor. Den senaste skoreklamen vilken f.ö. dök upp samma dag jag ställde en fråga om källkritik fick f.ö. ligga kvar utan åtgärd över en vecka.

Mats besvarade f.ö. aldrig frågan förutom i en kommentar som jag i och för sig ansåg vara ganska bra. När jag då delade den med min gemenskapssida "Släkt- och hembygdsforskning" försvann den.

Vad gäller Förbundsforum ska då samma regelverk gälla som i övrigt om ej annat anges.

Det innebär bl.a. att påhopp från bl.a. Förbundsordföranden ska behandlas av moderatorn som om det gällde en vanlig skribent.

F.ö. vore det på tiden att Förbundsstyrelsen fattar beslut om regler för t.ex. e-postkommunikation mellan användare och styrelseledamöter, moderatorer m.fl. samt vad som gäller för moderatorer m.fl.

Detta ska ju egentligen inte behövas men eftersom man tar det befintliga regelverket som ett svepskäl för att stänga av användare i tid och otid samt hindra dem från att kommunicera på bl.a. Facebook med förtal som avstängda regelbrytare, spammare, skräppostare m.m. vore det på sin plats att någon i Förbundsstyrelsen tar ansvar för vad som pågår och har pågått i flera års tid.

Jag vill här också påpeka för Mats att det som jag ser det fulaste påhoppet skedde 2012-08-08 på en sida som legat på Facebook åtminstone sedan 2010-07-28, alltså en sida som ska ha utvecklats med bidrag från Rötters Vänner. Vad händer när jag tas i försvar av någon skribent? Jo, då kommer vår ordförande 2012-08-30 med ett påstående att Ssf inte står bakom denna sida, trots den text som funnits på sidan om sidägaren. Därefter stängs sidan ned och all information försvinner.
Detta inlägg var det grövsta påhoppet jag sett på Facebook och det torde vara en officiell förbundsrepresentant eller funktionär som stod bakom det. Jag kunde alltså inte bemöta detta i tre veckors tid vare sig på den aktuella sidan eller via meddelanden eftersom jag påstods ha brutit mot Facebooks s.k. Gemenskapsregler och därför var blockerad från att skicka meddelanden. En diskussion om den saken pågick f.ö. i den numera slutna gruppen Sveriges Släktforskarförbund, men när jag bad redaktören om kommentar raderades den.

Jag har nu därför en önskan att någon i förbundsstyrelsen m.a.o. besvarar dessa frågor här och nu istället för på otillgängliga platser som t.ex. det otillgängliga Moderatorforumet som f.ö. också befolkas av styrelseledamöter.

Vad gäller dokumentation av Förbundsstyrelsens beslut ska dessa vara skriftliga enligt § 13 i Sveriges Släktforskarförbunds stadgar som finns att läsa på Förbundsnytt. http://www.genealogi.se/forbund/stadgar.htm"

"Av Sten Magnusson fredag den 5 oktober 2012 - 10.22: Ändra

Jag vill här påpeka att Mats inte är någon officiell representant för Förbundsstyrelsen. Däremot är det samma stil som man brukar använda sig av, nämligen att någon inofficiell talesperson för Sveriges Släktforskarförbunds officiella hållning framträder med bl.a. det svepskälet att det är den personens privata ståndpunkt.

Angeläget 2/11 är f.ö. ett typexempel på hur en anställd funktionär helt opåkallat kan skriva om s.k. rättshaverister på Wiki-Rötter utan att ansvarig redaktör/förbundsordföranden ingriper.

F.ö. använder man sig av samma taktik även på Facebook och det är som jag sagt tidigare ovärdigt en organisation som påstår sig vara demokratisk."

"Av Sten Magnusson måndag den 8 oktober 2012 - 08.52: Ändra

"Låt mig först klargöra att insinuationer eller påståenden om att jag står förbundsstyrelsen nära är felaktiga. Stens påstående att jag inte är en officiell representant för förbundet är rätt, jag är inte heller en inofficiell sådan, även om det kan tolkas så av Stens fortsättning."

"Sedan, på vilket sätt fb kan användas, med namnlösa ”moderatorer”, med fejkade konton etc är ju upp till var och en att bedöma." Här tycker jag knappast att det finns någon anledning för Mats att kasta sten i glashus eftersom ju t.ex. Anbytarforum (det äkta) använder sig av ett anonymt moderatorsystem.

Jag skrev bl.a. att "Däremot är det samma stil som man brukar använda sig av, nämligen att någon inofficiell talesperson för Sveriges Släktforskarförbunds officiella hållning framträder med bl.a. det svepskälet att det är den personens privata ståndpunkt."

Det kan hända att det inte finns någon inofficiell talesperson för Förbundsstyrelsen.
Hur kommer det då sig att de påståenden som kommer från den icke inofficielle talespersonen till fullo stämmer med vad som Förbundsstyrelsen påstår i de fall som förekommer?
Om man t.ex. på Förbundsforum eller nu senast Facebook ber om ett svar från redaktören, kommer det då något sådant?
Nix, då dyker det kanske upp en annons om skoreklam, men en diskussion om ev. blockeringsfasoner raderas i sin helhet.

Om man sänder ett meddelande till förbundsordföranden med begäran om klargörande i ett pågående ärende om utdrag från ett styrelseprotokoll vad händer då?
Inget svar. däremot meddelande från Facebook att vänförfrågningar samt kontakter med gamla bekanta måste avbrytas eftersom det meddelande som sänts kallas skräppost.

Om därtill en anonym person kallad Anbytarforum mer eller mindre direkt pekar ut mig på en sida med samma namn 2012-08-08 och påstår att sidan skulle spammats av mig, vad händer då?
När jag försöker sända meddelande till denna redaktör och be om en förklaring får jag besked om att jag inte kan det, ty "ett eller flera meddelanden skulle anmälts som skräppost". Jag kan då bara stillatigande i tre veckors tid se på medan detta tilltag dels markerats som gilla av ett antal personer som inte tagit reda på vad det handlar om och dels kommer med kommentarer.

När till slut någon skribent ifrågasätter smutskastningen av min person, vad händer då?
Jo, då dyker vår Förbundsordförande upp och påstår att sidan inte ägs av Sveriges Släktforskarförbund och varken någon funktionär eller annan från organisationen står bakom den, varpå den hastigt och lustigt försvinner från Facebook. Det ska tilläggas att den nerlagda sidan påstås på Facebooksidan Rötters Vänner ha tillkommit på Facebook senast 2012-07-28 med hjälp av bidrag från Rötters Vänner (Ovänner?).

Hur många sidor har Sveriges Släktforskarförbund på Facebook?
De jag känner till är Rötters Vänner, Wiki-Rötter (sluten grupp) och Sveriges Släktforskarförbund som ersatt gruppen med samma namn. I gruppen hade jag inläggs-, gilla- och kommentarsmöjlighet.

I de två nämnda här ovan finns inte det eftersom Förbundsledningen eller den anonyme administratören tagit bort den möjligheten.

Sedan har det inträffat en annan märklig sak.
2012-07-31 registrrades på Facebook Redaktör Sveriges Släktforskarförbund. Detta låg ganska väl i tiden med mitt meddelande till förbundsordföranden.

Nu, när gruppen Sveriges Släktforskarförbund stängts försvann även denna redaktör från kartan. Enda besked är ogiltig länk eller fel adress.

Sammanfattning: Till förbundets sidor har jag inte normal tillgång. Till gruppen Wiki-Rötter som jag ansökt om medlemskap i början på juli 2012 har inget hänt.

Om detta inte skulle vara nätmobbing, se även tråden Anbytarforum, vad är det då?"

"Av Sten Magnusson lördag den 13 oktober 2012 - 12.54: Ändra

Mats skrev som sagt var 2012-10-05 9.32 bl.a. att

--------------------------------------------------------------------------------
Quote:
Redaktören från förbundet har förklarat den förändrade plattformen, något som alla som finns kopplade till gruppen kan läsa. Där finns inget om Sten, däremot har Sten själv dragit slutsatser som det inte finns stöd för i beskrivningen.

--------------------------------------------------------------------------------

Vilka slutsatser finns det inte stöd för i den beskrivning jag lämnat?
Se nedan, samt föregående inlägg.

Vad hände sedan?
Jo, när gruppen lades ner då försvann även denna redaktör från kartan.
Likadant var det då jag efter flera veckors väntan fick medlemskapet i gruppen accepterat ungefär samtidigt som denna redaktör registrerar sig på Facebook.

Någon vecka därefter pekar sidägaren ut mig mer eller mindre direkt på en sida som förbundet efter tre veckor inte vill kännas vid och även då den försvinner gör även i det fallet den anonyma redaktören det.

Jag har f.ö. vid några få tillfällen bett redaktören om kommentar på några saker men som synes enligt mina föregående inlägg samt kommentarer i bl.a. den nu stängda gruppen som Mats själv var med i hördes inte ett knyst därifrån."

"Av Sten Magnusson söndag den 14 oktober 2012 - 07.20: Ändra

Nåväl, det må vara, men kan Mats förklara för mig vad det finns för anledning att redaktören samtidigt går upp i rök?

Denna redaktör dyker upp samtidigt som jag blir medlem i gruppen, först anonym, men sedan med ett namn i informationen.

Sedan efter någon vecka komnmer påhoppet på mig på sidan Anbytarforum på Facebook.

Observera att det där falskeligen påstods att jag skulle spammat den sidan liksom på det ordinarie Anbytarforum och att man därför stängde av mig även här.

Talet om att jag på något sätt skulle försökt spamma den sidan är ren och skär bluff från början till slut.

Detta kunde jag bara se på medan bl.a. mina forskaruppgifter om en soldat Björkman i Lommaryd, senare Lit, bara försvann.

På denna sida möttes jag vid ett tillfälle av en kommentar från en som på Anbytarforum är i tjänst som moderator vilken skrev bl.a.

--------------------------------------------------------------------------------
Quote:
Jaha du, nu har du hittat hit till Facebook.

--------------------------------------------------------------------------------

Då tyckte jag det var ett synnerligen opassande uttalande och som Mats kanske minns, begärde jag en offentlig ursäkt av skribenten. Skribenten erkände då sitt

--------------------------------------------------------------------------------
Quote:
flagranta påhopp

--------------------------------------------------------------------------------

men kopplade ursäkten för det till den diskussion jag inledde i gruppen ang. Facebookblockeringar.

Det vore ju tacknämligt om Mats kunde besvara och kommentera de frågor som ställs här ovan ang. Sveriges Släktforskarförbunds beteende på bl.a. Facebook.

Jag vill i sammanhanget också påpeka att de flesta skribenterna inte varit provokativa men att bl.a. den skribent som nämndes ovan var det.

Sedan nämndes ju på Rötters Vänner på Facebook att ovanstående sida på Facebook, Anbytarforum, tillkommit med hjälp av bidrag från Rötters Vänner.

Då var det väl slöseri med pengarna om inte det var Sveriges Släktforskarförbunds sida? Jag tycker f.ö. att reklamen för Rötters Vänner på denna Facebooksida upptar för mycket plats.

--------------------------------------------------------------------------------
Quote:
"Rötters Vänner
den 28 juli 2010.Som Röttervän är det intressant att se att det nu finns en Facebooksida om Anbytarforum, som är en av många fantastiska resurser som utvecklats tack vare bidrag från Rötters Vänner

http://www.facebook.com/pages/Anbytarforum/141942145823456"

"Av Sten Magnusson söndag den 14 oktober 2012 - 19.58: Ändra

En falsk sida som stängdes för 1,5 månader sedan varvid den anonyma redaktören Anbytarforum samtidigt försvann?

Jag syftade på den sida på Facebook som kallats Anbytarforum, vilken påstods sedan åtminstone 2010-07-28 vara skapad med hjälp av bidragspengar från Rötters Vänner.
Sedan drogs ju det påståendet tillbaka av Förbundsordföranden efter att man pekat ut mig i tre veckors tid utan att jag kunde göra ett dugg.

Denna text finns fortfarande kvar på Facebooksidan Rötters Vänner vilket också står här ovan.

Om webbplatsen på Facebook inte heter Anbytarforum borde det väl rimligen framgå, liksom att den t.ex. inte skapats av någon av Sveriges Släktforskarförbunds funktionärer.

Vad gäller kunskapskällor torde det väl bara gå att begära protokollsutdrag från det man vill veta från Förbundsstyrelsens beslut?"

"Av Sten Magnusson tisdag den 29 januari 2013 - 07.59: Ändra

F.ö. anser jag det befängt att Förbundsstyrelsen ska hindra enskilda användare att delta i diskussioner på sina Facebooksidor p.g.a. någon användare påpekat rena sakfel eller t.ex. begär kompletterande upplysningar i ett ärende.

Detta oavsett om det skett via normal e-postkorrespondens eller via Facebooks meddelandefunktion.

Sedan ska man knappast behöva vänta flera år på svar.

Enligt Sveriges Släktforskarförbunds stadgar §13 ska skriftligt protokoll alltid föras vid Förbundsstyrelsens sammanträden.

Berörd användare torde därmed också kunna begära ut protokollsutdrag ang. det beslut som fattats.

Beslut som fattas utan att protokoll förs torde m.a.o. strida mot stadgarna."

"Av Sten Magnusson tisdag den 12 mars 2013 - 04.33: Ändra

Läget är fortfarande oförändrat vad gäller tillgång till nämnda sidor.

Här däremot något jag upptäckte av en slump förra veckan och som jag skrev i en anteckning på Facebook.

"Jag hittade något underligt.

Se här: http://www.genealogi.se/katalogen/document.php?id=2177

Detta är en del av de länkar som togs bort 2012-02-01 i samband med Sveriges Släktforskarförbunds censurering/radering av mitt användarkonto i Rötters Forskarkatalog. För säkerhets skull lägger jag nu ut samtliga länkar här och tar dessutom en säkerhetskopia i form av en PDF-fil."

Jag hade tänkt lägga ut länkarna här, men eftersom det här forumet inte accepterar ordet kommentar på engelska gick det inte.

De finns på den sida den klickbara länken går till.

Av Sten Magnusson fredag den 22 mars 2013 - 07.03: Ändra

Mats Ahlgren skrev tidigare bl.a. att "Det står att Anbytarforum (det riktiga) utvecklas med stöd av Rötters vänner. Det finns nu en facebook sida om detta Anbytarforum. (slut tolkning)".

Denna Facebooksida om detta Anbytarforum finns alltså inte sedan slutet av augusti 2012.

Det framgick heller aldrig vem som stod bakom sidan eller vem som stod för det falska utpekandet av mig, som jag då heller inte kunde bemöta på denna sida.

Ang. protokollsfrågan menar jag bara att ska man ha fakta på bordet torde det vara rimligt att begära ett utdrag av det protokoll som enligt stadgarnas §13 ska finnas.

Jag har så gjort, men svar har uteblivit. På Facebook ledde det som sagt till att ett meddelande till förbundsordföranden ang. utebliven e-post som f.ö. behandlades som skräppost, även blev så gjort där.

Finns det inget protokoll från ett styrelsemöte bryter man väl mot de stadgar som finns?

Därtill gjorde Förbundsordföranden en felaktig kommentar på det skedda.

Jag citerar: ""Ett förtydligande: Sveriges Släktforskarförbund har inte skapat den här gruppen och ingen funktionär inom Sveriges Släktforskarförbund döljer sig bakom signaturen 'Anbytarforum'. Vi beklagar om någon felaktigt har fått intrycket att det här skulle vara vara en officell plats för förbundet. Barbro Stålheim"

Det kan hända att denna webbplats, skapad av en anonym användare (som pekade ut undertecknad) inte var en officiell sida.

Nu var det emellertid ingen grupp detta var utan en allmän sida som var och en (med Ssf:s godkännande) kunde göra inlägg och kommentarer på, utan att man behövde söka medlemskap för att kunna göra det.

Fakta hade alltså förvrängts även i det meddelande som sändes ut 2012-08-30 och som så småningom ledde till sidans stängning.

Av Sten Magnusson lördag den 6 april 2013 - 06.17: Ändra

Det här är det senaste i cirkusen som Ssf har hittat på.

Jag ställde på Facebook en fråga om en handbok om källkritik.
Detta i gruppen Genealogiska föreningen.

Då hänvisas jag till Sveriges Släktforskarförbunds ordförande vilket normalt inte är så konstigt.
Dessutom till info@genealogi.se

Nu är och har varit sedan årsskiftet 2010/11 min post klassad som spam/skräppost av Förbundsstyrelsen vilket ju är ren och skär bluff.

Därför lade jag in en kommentar med hänvisning till rådande omständigheter.

Då ser jag att ett nytt meddelande dyker upp och vill då kolla vad detta är. Försöker gå in i gruppen men får besked om att jag inte har behörighet till den.

Möts nu som sagt av detta meddelande.
F.ö. inträffade en blockering för en tid sedan, då också efter en kort ordväxling mellan den skribent jag nämner nedan. Jag har tyvärr inga handfasta bevis för något samband mellan Ssf och denna blockering, men tycker det verkar komma rätt lägligt.

"Du har blockerats från att skicka vänförfrågningar i 14 dagar..Flera personer har angett att de fått förfrågningar från dig och inte känner dig. Vi förstår att du försöker lägga till vänner på Facebook, men Facebook är en plats för samverkan mellan vänner som känner varandra personligen. Om du fortsätter att skicka vänförfrågningar till personer du inte känner kan du komma att spärras permanent.

Jag förstår att jag kan bli permanent blockerad om jag skickar vänförfrågningar till personer jag inte känner. . Varför har jag har blockerats?.."

Samma sak inträffade ju t.ex. i gruppen "Rädda våra socknar" där f.ö. samma person som sände den kommentar jag ville studera deltog.

Därpå möts jag alltså av detta meddelande när jag ska logga in på Facebook igen.

Har inte administratörerna i nämnda grupper kurage nog att kunna sända ett meddelande till berörd person innan åtgärder vidtas?

Kan väl dessutom tillägga att på Facebook finns en menyrad för inkommande vänförfrågningar, inkommande/utgående meddelanden samt för inlägg/kommentarer.
Däremot ingen för utgående vänförfrågningar vilket gör att man inte kan kontrollera vad som är sant eller inte. Dessutom anser jag att man först ska ta kontakt med den som sänder en vänförfrågan för att kontrollera orsaken till den.

Min enkelriktade korrespondens via e-post till Sveriges Släktforskarförbunds kansli m.fl. ska inte på något sätt ha med Facebook att göra. Detta är något Ssf borde begripa.

En vänförfrågning kan ju bero på gemensamt intresse, gemensamma vänner, gamla bekanta m.m. Det är vad jag har förstått det riktiga. et är också vad jag alltid gör och gjort på Facebook. Tyvärr kan nog vem som helst komma med falska påståenden på Facebook och det är vad som hänt i detta fall.

Jag får väl tacka Sveriges Släktforskarförbund för gott samarbete?"

"Av Sten Magnusson fredag den 16 augusti 2013 - 07.43: Ändra

En ny intressant sak är att Ancestry tycks ha ett avtal med Sveriges Släktforskarförbund ang. spridning av uppgifter i den s.k. dödskivan. Något som f.n. debatteras här sedan 2013-01-03:

Anbytarforum » Förbundsforum » Projekt » Namn åt de döda

Ett av inläggen låter bl.a. så här: "Upprop för namn åt de döda" läser jag på förstasidan. Nu verkar det som att alla tusentals poster jag knappat in verkar ha hamnat hos ancestry.com."

Ett annat bl.a. så här: "Grundtanken med avtalet är att Ancestry inte har tillgång till hela materialet på skivan utan i princip bara "träfflistan", och de som får en träff via Ancestry ska alltså därmed lockas att köpa skivan för att få hela resultatet. Det är av samma skäl som man får träffar på dödboken när man söker i Disbyt."

Förbundsordföranden skriver i det senaste inlägget 2013-07-10 bl.a. att: "Uppgifterna säljs inte till Ancestry, inte heller till Släktdata och inte till DIS - alla tre har enbart tillgång till födelseuppgifter." och "F.ö. så har förbundet redovisat överenskommelsen för sina medlemsföreningar - det är ett gammalt avtal som skrevs för flera år sedan."

Vad sägs om det? Om det finns ett gammalt avtal är det väl kanske dags att revidera det?"