Nog´s Forum: Svar på tal!: Sveriges Släktforskarförbund på Facebook

Har nu lagt in mina inlägg under avdelningen NOG's Forum ang. vissa censureringar och bristande kommunikation från Sveriges Släktforskarförbund.

Detta t.o.m. 2013-04-06 och det inlägg jag gjorde på Genealogiska Föreningens Facebookgrupp ang. en outgiven handbok om källkritik som en av Sveriges Släktforskarförbunds funktionärer påstod skulle ges ut sommaren 2011.

Här var jag tvungen att upplysa om att kommunikationen mellan mig och Sveriges Släktforskarförbund inte fungerar p.g.a. att man stämplat min e-post som skräppost. Detta gäller tyvärr alla avdelningar och då även info@genealogi.se

Kort därefter sparkade man ut mig ur gruppen utan rimliga motiv.

8 sep 2013