När ska Rötters databaser fungera och även övriga Rötter?

Jag ställer mig frågan varför inte Sveriges Släktforskarförbund kan ha en sida på Rötter resp. Anbytarforum och Förbundsforum (som ju numera ingår i Anbytarforum) kallad Driftinformation. Det skulle underlätta en hel del för samtliga parter om man vet vad som är felanmält och vilka åtgärder som ska vidtas för att rätta till problemen.

Där skulle man kunna presentera de problem som finns och även när man tror att dessa kan vara åtgärdade.

Varför nu detta? Jo, om man ägnar sig åt nuvarande hemlighetsmakeri, som man i och för sig gjort i flera år, får den som ansvarar för att det ska fungera en hög med e-post, vilket tar tid från de arbetsuppgifter som behövs.

Det här har jag f.ö. föreslagit den nuvarande webbutvecklaren redan 2011 och det ansågs då vara en bra idé. Nu är det tyvärr Förbundsstyrelsen som har sista ordet och från det hållet lär vi nog inte förvänta oss särskilt mycket.

3 nov 2013