Missbruk

Här en kommentar jag gjort på Facebook ang. ett inlägg som gällde blockering av vänförfrågningar.

"Allt kan missbrukas. Anta att man sänder ett meddelande till en organisation som underlåtit att besvara ett e-postbrev med begäran om utdrag ur ett protokoll med hänvisning till ett beslut som fattats och som berör den personen negativt. Det sk dessutom påpekas att skriftligt protokoll ska föras enligt organisationens stadgar vid styrelsesammanträden och beslut. Då kanske meddelandet markeras som skräppost och sedan kanske den personen inte kan sända vare sig vänförfrågningar eller meddelanden på säg först en vecka, sedan efter ett tag två veckor o.s.v. Om inte det är missbruk så vad är det då? :(den 25 juli kl. 01:38 · Gilla.."

29 sep 2013