Lite allmänt om Facebook

För några dagar sedan sökte jag medlemskap i ett par grupper. Den ena hette Dansk genealogi och enligt texten ska gruppen vara till för seriösa diskussioner.

Det står bl.a. så här:

"På grund af Facebooks regler skal du, skønt gruppen defineres som åben, anmode om at blive medlem og det bliver du uden forbehold, så snart som en administrator har set din anmodning.

Gruppen kan sikkert forbedres, så vi er altid modtagelige for gode synspunkter og konstruktiv kritik."

Jag har vid ett antal tillfällen blivit utsatt för rena oförskämdheterna från den som administrerar gruppen men fick här ändå medlemskap i den via en annan administratör.

När jag senare skulle ta en titt på denna grupp såg jag att den försvunnit från min grupplista och f.n. kan jag inte ens hitta den vid sökning, vilket innebär att administratören helt enkelt lagt ner den eller det mest troliga, blockerat mig från gruppen.

Det vore en sak ifall jag på något vis brutit mot grupp- och Facebookreglerna, av vilka de senare torde vara något som kommer före den enskilda administratörens påhittade och godtyckliga regler för sin som jag i det här fallet anser vara en oseriös grupp mest p.g.a. administratörens märkliga och definitivt diktatoriska fasoner.

Samma sak har f.ö. inträffat i tre andra fall med samma part inblandad.

10 nov 2013