Länklista

Här kommer jag så småningom att fylla på med användbara länkar till olika webbplatser, såväl privata som organisationer/föreningar, arkiv och diskussionsfora om skilda ämnesområden. Jag tar t.v. inte ställning till webbplatsernas kvalitet förutom i enstaka fall.

Arkivguiden
Se mer om detta i avdelningen Arkivguidens Forum.

Forskarförteckningar
Var släktforskar du? En förteckning över forskare. Ett alternativ till Rötters Forskarkatalog där mängder av inaktuella uppgifter förekommer och som dessutom godtyckligt modereras av Sveriges Släktforskarförbund.

Arkivmyndigheter
Riksarkivet

Övriga myndigheter

Den som är intresserad av t.ex. gamla gruvor, gruvbrytning och dess historia kan återfinna det här.

Bergsstaten

Dessutom finns ärenden diarieförda så man kan se t.ex. om det finns några projekt på gång, t.ex. i Sunne kommun, Värmland.

Skriv in Sunne eller Strömsund i sökrutan.

Sök ärenden

Museer
Blekinge museum

Projektbeskrivning
Höryda by genom tiderna

Datainspektionen
11 träffar på vad, gäller, vid och släktforskning inom Alla Sökning
Sveriges släktforskarförbund får stänga delar av sin sajt 2005-11-03
19 träffar på ”släktforskning” inom Alla
Så censureras Internet i Sverige Se även PDF-dokument om bl.a. släktforskning och publicering på Internet.
Brister i förslag till ny forskningslag
Promemoria med utkast till lagrådsremiss Register för viss forskning PDF-dokument
Kränkt på nätet?
För dig som blivit kränkt på Internet
Trubbel på Facebook?

Nättidningar
Nättidningen Rötter (dock något föråldrad)
Enligt tidigare uppgifter skulle en ny version lanseras före halvårsskiftet 2013 men så blev det inte. Senare sades det i en intervju i Helsingborgs Dagblad att det skulle ske i september 2013. Rötters besökare står dock fortfarande ovetande om när det kommer att ske eftersom det fortfarande inte hänt något.
Nättidningen Rötter – en översikt
Den här länken har tyvärr försvunnit p.g.a. Rötters nylansering.
Den nya versionen av Rötter publicerades för ett par veckor sedan men än återstår visst mycket arbete med att få det att fungera.

Stadgar
Stadgar för Sveriges Släktforskarförbund

Föreningar
Föreningen DIS

Centrum för Arbetarhistoria
Arbetarhistoriska länkar

Svenska Heraldiska Föreningen Har även ett diskussionsforum, se under rubriken Forum.

Se även här:
Heraldica - Forum för nordiska heraldiker

Tidningar

Helsingborgs Dagblad
Helsingborgs Dagblad_Familj_Släktforskning
Helsingborgs Dagblad_Familj_Släktforskning_Nya Rötter kommer i september
Björn Skifs letar efter sin släkt
Spelet om Utvandrarnas hus
Redaktör i dubbla roller
Guldkorn i klipparkivet

Nerikes Allehanda
Monicas skånska rötter började växa i Vintrosa

Inventeringar
Habo torpinventering - Torp och backstugor i Habo kommun

Register
Ortnamnsregistret SOFI

Staten föreslås sälja kulturhistoriskt värdefulla fastigheter

Uppslagsverk
Wiki-RötterHar även en grupp på Facebook.

Nationell ArkivDatabas
Anbytarforum – en kraftfull tjänst man bör ha respekt för
Släktforskning
GeneaNet
GeneaNet - Släktforskarnas webbplats

Så kommer du igång med släktforskning på nätet Observera dock detta som bl.a. sägs i artikeln.
"Det finns dessvärre en risk med alla uppgifter som lagts ut av olika människor i antavlor eller avskrifter av olika källor. De fungerar bra som forskningstips, uppslag och ledtrådar, men det är helt förkastligt ur källkritisk synpunkt att använda dem som källor." Artikeln från 2009-09-06.
Sverige Amerika Centret blir Svenska Migrationscentret
Historiska personer
Släktforskardagarna i Karlstad 2014
Kärlekens marknad (en utställning på Uppsala landsarkiv om prostitution på 1800-talet)
Källhänvisningars vara och inte vara. Finns även nämnd på min Facebooksida Källkritik, källhänvisningar, källor.
Hur börjar man släktforska?
Mina rötter
Nättidningen Svensk Historia
Kommission ang förfarandet vid trolldomsrannsakningarna
Journalistisk hästlasagne En artikel om källkritik i mdedievärlden.

Privata hemsidor
Anitas betraktelser..
Släktresan - i dåtid och nutid
Ostfronten
Avbrytarforum
Släktforskning för noviser
Släktforskning Så släktforskar du på nätet
Björn Espells hemsida
Ingel Jonsson Björkman
Ovanstående Björkman är f.ö. en av mina förfäder.
Detta släktforskningstips raderades på en Facebooksida vid namn Anbytarforum av en anonym moderator. Något jag ansåg och fortfarande anser var omdömeslöst av en organisation som enligt denna text i Förbundsnytt ska (se nedan):

"Förbunds-Nytt
ges ut av Sveriges Släktforskarförbund.
Ansvarig för innehållet är Förbundsordföranden
Kontaktuppgifter"

"Sveriges Släktforskarförbund, bildat 1986, är sammanhållande organ för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundet verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap. Sveriges Släktforskarförbund är en partipolitiskt obunden organisation, som verkar enligt vedertagna demokratiska principer. Högsta beslutande organ är den årliga förbundsstämman, där medlemsföreningarnas ombud har rösträtt. På stämman utses en styrelse (ordförande plus tio ledamöter) med uppgift att verkställa besluten.".

Den här texten stämmer f.ö. inte med den text som finns på övriga sidor i Rötter.
Den gamla länken till kontaktuppgifter har nu ändrats till Kontakta Sveriges Släktforskarförbund

Här en sida med släkter från bl.a. Småland.

Simanderska palatset Återfinns även i bloggen.