Lämnade uppgifter Rötters databas Porträttfynd

Här kommer jag i fortsättningen att lägga ut länkar till de platser i denna databas jag lagt in uppgifter om skilda porträtt, t.ex. kommentarer om felaktiga födelsesocknar.

Jag kommer att lägga in inledningen i min kommentar nr ett för varje porträtt så kan ni sedan själva granska det hela.

Magnus Matsson var inte född i Sunne utan i Gräsmark, se nedan. Född 24 december 1830 i Mangen, Gräsmark (S) (Gräsmark C:4 1812-1838 sid 194/GID_487.32.18900).