Inget om släktforskning kanske men ett skolexempel varför källkritik är så viktig.

Som en och annan har sett har jag haft ett intensivt meningsutbyte den senaste tiden med ett par som påstår sig vara "djurvänner".

Ni kanske också har sett att man från deras sida försökt pådyvla mig olika saker jag inte ens nämnt.

Därför menar jag att detta är ett skolexempel på hur källkritik ska bedrivas, d.v.s. ta aldrig något för givet utan att först kontrollera vad som sagts eller skrivits.

Som synes har jag ställt ett antal frågor till nämnda skribenter men de har inte på en enda punkt kunnat framlägga bevis för sina påståenden.

Detta kommer även att publiceras på min profilsida på Facebook.

26 jun 2014

Comments powered by Disqus