Fyraårsjubileum

2009-09-13 fick jag ett inkommande e-postmeddelande från en moderator i Anbytarforum för landskapet Södermanland.

Som synes har inte moderatorn som f.ö. inte har ett dugg att göra med ämnet Källor läst inläggen ordentligt, något jag påpekar i mitt svar.

Här är skriftväxlingen.

"Hej Sten!

Vi är helt överens om att ordentliga källhänvisningar ska anges av frågeställaren - vi håller på att se över instruktionerna för läshjälp för att förtydliga vikten av desamma.

Tyvärr uppfattas dina inlägg (jag tappade räkningen vid 23, men jag kan ha missat något) under de senaste dygnen som irriterande och mästrande av andra forskare. Återigen, du har helt rätt i dina påpekanden, men problemet är nog att många av frågeställarna är ganska färska släktforskare som ännu inte insett vikten av tydliga källhänvisningar och kanske heller inte vet att det finns flera aktörer med olika bildbeteckningar.

Så... vi är helt överens om att du har rätt och att vissa frågeställare tyvärr omöjliggör för andra forskare att hjälpa till med eller själva tillgodogöra sig innehållet i de efterfrågade utdragen. Att jag trodde att du gärna ville hjälpa till berodde på att jag kunde se (via Anbytarforums sökfunktion) att du så många gånger förtjänstfullt assisterat med tolkningshjälp, men jag ber om ursäkt för min framfusiga tolkning av situationen.

Mvh
Camilla Eriksson
Moderator

Jag ber om ursäkt om någon/några på Anbytarforum tycker att jag "leker polis".
Detta är absolut inte min avsikt utan jag har nämligen sett att t.ex. under "Läshjälp/Värmland" finns en hel drös med utelämnade källangivelser på ställen jag själv forskar på och då kan ju varken jag eller någon annan som forskar i dessa trakter tillgodogöra mig/oss den värdefulla information som trots allt lämnas. Därför brukar jag då fråga efter källhänvisning så att jag och övriga forskare eventuellt kan få nytta av denna.
Enligt nedanstående meddelande skulle jag bl.a. bli upprörd över "att inte få hjälpa frågeställaren". Detta är inte fallet utan det ska kunna ges flera svar på en fråga och då vet vi ju att en källhänvisning är nödvändig för att en eller flera läsare ska kunna göra en snabbkoll utan att behöva slösa tid på att gissa sig fram.

Se för övrigt nedanstående meddelande från "Moderator Södermanland"

Med vänlig hälsning/Sten Magnusson

----- Original Message -----
From: "Moderator Södermanland"
To:
Sent: Sunday, September 13, 2009 1:21 PM
Subject: Anbytarforum

Hej Sten!

Som du säkert observerat så har området Läshjälp ingen moderator. Som du dessutom konstaterat så står det i Anbytarforums lätt föråldrade ordningsregler (föråldrade eftersom endast Genline och GiD-nummer tas upp och inte t.ex. SVAR:s Bild_ID) att man inte ska uppge endast GID-nummer utan även volymbeteckning.

Du har alltså helt rätt i att de frågeställare som enbart uppgett GID-nummer har gjort fel, fast det är möjligt att ovanstående passus om GID-nummer inte fanns med i ordningsreglerna när frågan skrev för x anta år sedan.

Jag vill dock be dig sluta att "leka polis" och skriva alla dessa inlägg där du påpekar att folk inte följer reglerna.

Ja, det är det tråkigt att Läshjälp saknar moderator
Ja, visst bryter frågeställarna ifråga mot ordningsreglerna Ja, jag förstår att du blir upprörd över att inte få hjälpa frågeställaren

Men dina påpekanden uppfattas inte, som jag tror att du avser, som en signal om din iver att få hjälpa till, utan som rätt griniga pekpinnar - trots att du faktiskt har helt rätt.

Som du säkert förstår vore det ogörligt för oss andra moderatorer att gå igenom alla frågor under Läshjälp och be frågeställarna komplettera där ordentlig källhänvisning saknas - det vore ett hästjobb och ligger utanför våra egentliga ansvarsområden. Om någon skulle göra det så vore det den nu obefintlige Moderator Läshjälp.

Så, även fast du har helt rätt, snälla, sluta med pekpinnarna!
Vi moderatorer ser för närvarande över ordningsreglerna och jag ska be Anbytarvärden att återigen påminna om att man faktiskt inte får uppge endast GID-nummer. Förhoppningsvis skärper sig frågeställarna.

Mvh
Camilla Eriksson
Moderator"

Se även denna kommentar på förekommen anledning.

Släktforskning för noviser

Det har alltid ingått i de s.k. ordningsreglerna att källor ska uppges och det har gjort så hela tiden. Att t.ex. GID-nummer inte räknas som källa har också påpekats åtminstone sedan 2004-03-31.

Den s.k. anbytarvärden och moderatorerna tycks vara okunniga om den saken liksom Förbundsstyrelsen. Vad gäller uppdateringen av de s.k. Ordningsreglerna skedde inte detta förrän hösten 2011 och det nuvarande regelverket är bara en luddig papperstiger.

Jag ber f.ö. att få tacka denna moderator för uttalandet att jag faktiskt har helt rätt (som en rättshaverist kanske?).

Jag kan också tillägga att detta var en inledning på en kontrovers där man beskyllde mig för att leka polis, moderator, själutnämnd revisor m.m. Det senaste kom f.ö. sent på kvällen 2012-02-06 från Förbundsordföranden via e-post när jag bett om svar på ett antal frågor ang. en radering av användarkontot i Rötters Forskarkatalog och då beskylldes för att spamma Förbundsstyrelse och funktionärer.

Det påståendet är och var osanning från början till slut.

13 sep 2013