Frånvaro från denna hemsida/webbplats.

En och annan undrar förmodligen var denne herre håller hus?

Saken är den att jag sedan första halvan av december har gått med i ett antal grupper på Facebook som diskuterar bl.a. jakt och då bl.a. tjuvjakt på varg. Dessutom hur mycket varg vi ska ha och om vi skulle klara oss utan dessa våra största hunddjur i naturen.

I det sammanhanget har jag även sökt till bl.a. både förespråkar-, motståndargrupper samt sådana som åtminstone på papperet kan tyckas vara någorlunda neutrala.

Jag har t.ex. sökt till ett antal grupper varav en heter "Ja till varg" men där verkar det som om man bluffaktigt ser mig som vargmotståndare och har då därför blockerat mig från insyn i gruppdiskussionerna. Lite grann som Sveriges Släktforskarförbund för att göra en ironisk jämförelse.

Tyvärr finns det extremistiska riktningar inom båda lägren och rovdjursförespråkare är där inte ett dugg bättre än det andra lägret.

De flesta ligger väl någonstans emellan extremisterna på t.ex. Ja- liksom nejsidan.

Dessa grupper och debatter är ett praktexempel på hur man kan träna sig på källkritik.

21 jan 2014