Forskarkatalogen, min profil

Uppdaterade min profil med hjälp av de uppgifter som finns i min användarprofil på Wiki-Rötter. Användarnamn där är Viking.

De skiljer sig något vad gäller länkar till de olika databaserna i Rötter men mer om det på ovanstående plats.

23 aug 2013