Facebook_Vad innebär källkritik för din del?

Frågan ställd 2012-09-05. Facebook_Vad innebär källkritik för din del?

Alternativ:

Att lita blint på vad någon säger utan att själv kontrollera om det stämmer?
Att alltid kontrollera en uppgift hur trovärdig den än kan vara?

.

19 sep 2013