Facebook_Hur viktig är källkritiken för dig i din släkt- och hembygdsforskning?

Denna fråga ställdes av mig 2012-08-21.

Hur viktig är källkritiken för dig i din släkt- och hembygdsforskning?

19 sep 2013