Bergsstaten

Den som är intresserad av t.ex. gamla gruvor, gruvbrytning och dess historia kan återfinna det här.

Bergsstaten

Dessutom finns ärenden diarieförda så man kan se t.ex. om det finns några projekt på gång, t.ex. i Sunne kommun, Värmland.

Skriv in Sunne eller Strömsund i sökrutan.

Sök ärenden

7 nov 2013