Artikel ur PC för alla

Så kommer du igång med släktforskning på nätet

Observera dock detta som bl.a. sägs i artikeln.
"Det finns dessvärre en risk med alla uppgifter som lagts ut av olika människor i antavlor eller avskrifter av olika källor. De fungerar bra som forskningstips, uppslag och ledtrådar, men det är helt förkastligt ur källkritisk synpunkt att använda dem som källor."

17 sep 2013