Artikel ur PC för alla

Så kommer du igång med släktforskning på nätet

Observera dock detta som bl.a. sägs i artikeln.
"Det finns dessvärre en risk med alla uppgifter som lagts ut av olika människor i antavlor eller avskrifter av olika källor. De fungerar bra som forskningstips, uppslag och ledtrådar, men det är helt förkastligt ur källkritisk synpunkt att använda dem som källor."

17 sep 2013

Comments powered by Disqus