Anbytarforums Ordningsregler

Här kommer jag så småningom att ta upp vissa som jag ser det, godtyckliga ageranden från bl.a. de moderatorer/styrelseledamöter som är tillsatta för att sköta Anbytarforum.

Dessutom diverse exempel.

  1. Det har genom åren funnits ett antal s.k. Ordningsregler på Anbytarforum.
  2. Dessa har dock tyvärr tillämpats synnerligen godtyckligt och en användare som t.ex. skrivit något negativt om Anbytarforum eller Sveriges Släktforskarförbund har råkat ut för en permanent avstängning från detta forum. Det här inträffade t.ex. hösten 2009 då en användare stängdes av för att ha skrivit negativt om ett antal personer på sin egen hemsida.
  3. 2012 var det dags igen då en användare anklagades för olaga hot i Förbundsforum och då stängdes av.
  4. (Användaren tycks enligt egen uppgift senare tagits till nåder igen men den falska anklagelsen om olaga hot kvarligger dock på Förbundsforums diskussion Wiki-Rötter).

  5. Det enda som då inträffat var att jag 2012-05-18 startat en debatt i Arkivguidens Forum med en fråga om den sida saken gällde var ett plagiat av en sida, Wiki-Rötter, som Sveriges Släktforskarförbund driver.
  6. Den diskussionen finns också i Förbundsforum under rubriken Wiki-Rötter på förekommen anledning.
  7. Modereringen är synnerligen godtycklig. Exempelvis får inlägg som bryter mot regelverket ligga kvar medan andra raderas.
  8. Det här verkar gälla även e-postkorrespondens och på Facebook där man kan bli blockerad för att ha sänt skräppost till bl.a. Förbundsordföranden i ett gammalt ärende som inte besvarats enligt normal etikett.

Här ett typexempel på märkliga raderingar i Anbytarforum.

Detta är något som visar på vilken oreda det är med tillämpningen av dessa regler.
Anbytarforum » Datorprogram och teknik » Nättidningen Rötter » Anbytarforum » Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-09

Nuvarande regelverk är fastslaget 2011-09-25 enligt förbundsstyrelsens beslut och publicerat först 2011-10-17. Det är enligt min synpunkt synnerligen luddigt med ett antal s.k. gummiparagrafer.

Ordningsregler på Anbytarforum

Bryter ett inlägg mot regelverket ska det väl raderas med kommentar om orsaken till raderingen?

Kvarstående inlägg ska väl då anses vara i överensstämmelse med regelverket?

Om motsatt ordning gäller torde knappast moderatorer/Förbundsstyrelse följa gällande regelverk?