Anbytarforums ordningsregler_typexempel på godtycklig radering

Här ett typexempel på märkliga raderingar i Anbytarforum.

Detta är något som visar på vilken oreda det är med tillämpningen av dessa regler.
Anbytarforum » Datorprogram och teknik » Nättidningen Rötter » Anbytarforum » Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-09

Bryter ett inlägg mot regelverket ska det väl raderas med kommentar om orsaken till raderingen?

Kvarstående inlägg ska väl då anses vara i överensstämmelse med regelverket?

18 sep 2013