Rättshaverist enligt denna sida.

Släktforskning?
"I en rättshaverists arsenal ingår inte vanligt folks rättsmedvetande som utan krusiduller erkänner fel som kan ha begåtts."

Utgår man från detta resonemang vilket jag här inte tar ställning till är det ju bl.a. Förbundsstyrelsen som består av rättshaverister eftersom man aldrig erkänner att man begår fel.

Jag sände f.ö. 2010-03-21 ett obesvarat e-postmeddelande till en Anbytarvärd som utan att det framgick på Anbytarforum hade slutat.

Där lovade jag bl.a. att i fortsättningen inte påpeka brott mot de ordningsregler som då gällde och som trots allt skulle kunna fungerat om man intye tillämpat dessa så godtyckligt som man då och nu gör.

13 sep 2013