2015-09-03_Facebooks kommentarsystem, återställning

Problemet med kommentarerna på startsidan resp. delsidorna består. Dessa syns dock tydligen om jag använder en annan dator än min egen.

Om någon sedan undrar vart följknappen har tagit vägen, har jag på förekommen anledning ändrat på sekretessen, så att bara Vänner numera kan följa vad jag skriver på min profilsida på Facebook.

Dessutom har jag vidtagit en annan åtgärd, även det p.g.a. en personalbild som publicerats av en Facebookanvändare utan att de som finns på denna bild samtyckt till detta ofog. Bilden är dessutom förvrängd.

3 sep 2015

Comments powered by Disqus