2014-12-09_Sverigedemokrater_intoleranta nazister eller inte?

Detta kan väl sägas vara ett inlägg i den politiska debatten om Sverigedemokraterna står för en human människosyn eller inte.

I EU-parlamentet ingår Sverigedemokraterna i en partigrupp där deras brittiska motsvarighet först vägrade ha något med partiet att göra p.g.a. att man ansåg att Sverigedemokraterna står för nazistiska värderingar.

Sverigedemokraterna fick då skriva på en försäkran att så inte var fallet.

P.g.a. att en politiker hoppade av fick gruppen upplösas tillfälligt men återuppstod efter att en politiker vars partiordförande hade ställt sig bakom återinförande av dödsstraff, avskaffande av kvinnlig rösträtt samt dessutom menat att kvinnomisshandel var acceptabelt i vissa fall.

Sverigedemokraterna tycks därtill ha en synnerligen intolerant väljarkår vilket kom fram när ett par forskare publicerat en studie i ämnet.

Dessa två forskare har sedan enligt uppgift blivit hotade, varav en har fått mottaga mordhot.

I anständighetens namn borde partiet tagit avstånd från sådana fasoner oavsett om de gillade forskarnas studie eller inte. Har man inte kurage till det visar det bara att man inte tål en närmare granskning.

Studera också de diskussioner som handlar om partiet (på Avpixlat och t.ex. på Aftonbladets artiklar där ämnet är Sverigedemokraterna) och avgör själva.

http://www.expressen.se/politik/sverigedemokraterna-forsokte-styra-hatsajt/

9 dec 2014

Comments powered by Disqus