2014-11-22_Märkliga diskussioner på Facebook

Detta handlar väl kanske inte så mycket om släkt- och hembygdsforskning men däremot om människans källkritiska tänkande vilket bl.a. på Facebook verkar något uselt.

För ett par dagar sedan hade Sveriges Televisions lokala avdelning Värmlandsnytt en intervju med Svenska Rovdjursföreningens representant i Värmlands Viltförvaltningsdelegation där det bl.a. står så här i den text som Värmlandsnytt publicerade 2014-11-19.

Intervjun gällde den planerade jakten på ett antal vargar i Värmland.

"– Jag är lite kluven, men jag tror att det är dags att börja jaga djuren och försöka få till en förvaltning. Det är en hantering som måste ske för att människor i Värmland, och andra, ska börja känna sig bekväma med vargen, säger Jan Bergstam."

Nu säger man senare att detta inte alls stämmer och att representanten inte hade något mandat att framföra det här enligt senare uppgifter från föreningens ordförande.

Här blir ju uppgifterna motstridiga och då vore det väl lämpligt med en dementi?

Värmland har f.n. runt 200 vargar jmfört med det totala antalet i Sverige på omkring 400.

Arealen är däremot 4,5 % av Sveriges totala areal på 440.000 kvadratkilometer.

Nåja detta om något är väl ett typexempel på hur man kan tillämpa källkritik? Vem har sagt vad?

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/20-vargar-kan-skjutas

22 nov 2014

Comments powered by Disqus