2011_Ett par inkommande e-postbrev på förekommen anledning

På förekommen anledning publicerar jag här ett par inkomna e-postmeddelanden från Sveriges Släktforskarförbunds Förbundsstyrelse. Observera också att styrelsebeslut ska vara skriftligt protokollförda enligt Sveriges Släktforskarförbunds stadgar §13.

"2011-01-22

"Dessa inlägg med tillrättavisningar av andra forskare har skapat en dålig atmosfär på våra forum som vi inte kan acceptera. Det har skrämt bort användare av Anbytarforum."

"Vi ber dig sluta skicka mail till våra privata adresser, både till styrelsen och moderatorer."

2011-09-26
"Till Vedhuggaren

Här kommer svar från styrelsen för Sveriges Släktforskarförbund.

Ordningsreglerna för Anbytarforum har på senaste styrelsemötet reviderats till kortfattade och förenklade regler som kommer att publiceras inom en tid. Det gamla regelverket har upphört och kommer att tas bort från Rötter.

Rötter med alla dess avdelningar inkl. Anbytarforum (AF) ägs och drivs av Sveriges Släktforskarförbund. Förbundet bestämmer över sina forum och regelverket. Förbundet har alltid tolkningsföreträde.

Den löpande övervakningen av AF har styrelsen delegerat till anbytarvärden och moderatorerna. De har styrelsens fulla förtroende och mandat att moderera forumen utifrån ett positivt förhållningssätt.

Men de kan också stänga av de personer som trots varningar och kortare avstängningar inte visar någon bättring. Styrelsen formaliserar de besluten på styrelsemötet. Och det har styrelsen gjort i ditt ärende.

Styrelsen för Sveriges Släktforskarförbund har beslutat att du inte kommer att få ett konto till Anbytarforum.

Styrelse, anbytarvärd och moderatorer förväntar sig nu att du omedelbart upphör med att skicka mejl. Vi accepterar inte på några villkor den mejlbombning du har angripit oss med.

Vi vill också att du snarast reviderar/tar bort påståenden som du har skrivit i Forskarkatalogen.

Hälsningar

/ Barbro Stålheim Sv Släktforskarförbund"

Ovanstående påståenden från vår Förbundsordförande är rena skämtet. Tror verkligen någon att jag skulle skrämt bort användare från det Anbytarforum som f.ö. Förbundsstyrelsen själva modererat sedan åtminstone mars 2010?

Lägg märke till att jag påstås mailbomba Förbundsstyrelsen men nog har man väl rätt att ställa en så enkel fråga om skäl till en specifik åtgärd? Källkritik är då inget som prioriteras i denna organisations ledning.

Påståenden om mailbombning, spam m.m. är rena falsarierna från början till slut. F.ö. är mitt namn inte Vedhuggaren utan det är f.ö. mitt användarnamn som dessutom i detta fall är Vedhuggaren1. Var och en har ju sett på informationen om vilket mitt namn är?

Vad gäller Forskarkatalogen anges som synes inte heller vilka påståenden som man vill ha bort. Märkligt fegt eller hur?

27 sep 2013